Plextor - CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ KHẢI MINH

Plextor - CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ KHẢI MINH

Plextor - CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ KHẢI MINH

Plextor - CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ KHẢI MINH

Plextor - CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ KHẢI MINH
Plextor - CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ KHẢI MINH

Plextor

Plextor EX1 128Gb

Plextor EX1 128Gb

Giá: 1.360.000đ
Gọi điện SMS Chỉ Đường
backtop